App

Via Stockholms Transport- och Fordonstekniska Gymnasiums egna app kan handledarna se på en karta i mobilen vilka elever som finns i närheten. Detta underlättar och sparar tid vid besök på praktikplatser. Applikationen ger även elever och personal ett lättillgängligt verktyg för att nå den senaste informationen.

AD: Nina Bäckström

PROGRAMMERING: FlexiQube

Nina Bäckström Written by: