Uppdatering grafisk profil

Fryshuset har fått hjälp att utveckla och uppdatera sin grafiska profil. Löpande uppdrag är tex arbete med att ta fram mallar för Sociala Medier, ppt-presentationer och trycksaker. Det innebär även att ta fram material för deras över 60 olika verksamheter runt om i Sverige.

Formgivning av rapporter

Årligt uppdrag att formge Årsredovisining, Effekt- och Hållbarhetsrapporter.