Illustrationer och infografik

Jag har arbetat nära redaktionen för Karolinskas interna tidning för att ta fram illustrationer och infografik för att förklara olika processer.