varumärkesarbete

Under 2022 gjorde jag ett omfattande varumärkesarbete för Kyrkans Akademikerförbund. Uppdraget bestod dels i en analys av förbundet och dess medlemmar som mynnade ut i en ny grafisk profil, ny webbdesign och nya mallar för bland annat Powerpoint.