Svenska Hjältinnor

Våren 2019 var jag på uppdrag av Bokförlaget Max Ström projektledare för 30 svenska kvinnliga illustratörer som tillsammans skapade porträtt av 100 svenska hjältinnor. Instruktioner, korrvändor och tidplan var en del av uppdraget. Det blev ett väldigt fint resultat.